Strona główna Zamerdana Szkoła dla psów w Lublinie Regulamin zajęć Zamerdanej szkoły dla psów

Regulamin zajęć Zamerdanej szkoły dla psów

autor Amelia Bartoń - zamerdani.pl

REGULAMIN ZAMERDANEJ SZKOŁY DLA PSÓW – 25.02.2024/1

 1. Cel zajęć:
  1. Celem zajęć jest nauka od podstaw oraz doskonalenie umiejętności opiekunów w zakresie wychowania swoich psów, a także budowanie pozytywnej relacji pies-opiekun.
  2. Zajęcia dla rodzin mają na celu pokazanie różnych form aktywności i bezpiecznego spędzania czasu dzieci z ich psami. Nauczenie dzieci prawidłowego kontaktu z psami oraz odpowiedzialności za czworonożnego członka rodziny.
  3. Zajęcia „przy kawie” mają charakter dydaktyczny i poświęcone są konkretnym zagadnieniom mającym na celu pomóc opiekunom psów przygotować się do świadomego i odpowiedzialnego życia z psami.
 2. Zapisy i opłaty:
  1. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularze dostępne są na stronach danego kursu lub w wydarzeniach na Facebook.
  2. Opłaty za zajęcia należy dokonać BLIKIEM lub gotówką na pierwszych zajęciach.
  3. Ceny zajęć zależą od rodzaju kursu – informacje o cenach i ilościach spotkań znajdują się na stronie danego kursu.
  4. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania nie przysługuje zwrot pieniędzy. Wyjątek stanowią sytuacje losowe rozpatrywane indywidualnie np. choroba lub śmierć psa.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie danego kursu, oraz po opłacie.
  2. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie będące prawnymi opiekunami psa.
  3. W przypadku kursów dla rodzin dodatkowo wymagane jest krótkie spotkanie zapoznawcze w celu zakwalifikowania psa i upewnieniu się, że pies nie stanowi zagrożenia dla najmłodszych uczestników.
 4. Nieobecności i odrabianie zajęć:
  1. Możliwe jest zgłoszenie jednorazowej nieobecności z minimum 24h wyprzedzeniem, wówczas zajęcia są do odrobienia na innej grupie lub w indywidualnie ustalonym terminie w trakcie trwania kursu.
  2. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności z wyprzedzeniem zajęcia przepadają.
 5. Psy na zajęciach:
  1. Psy uczestniczące w zajęciach muszą być zabezpieczone od pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, zaszczepione na wściekliznę i choroby zakaźne według podstawowego programu szczepień.
  2. Psy muszą być zdrowe lub ewentualne schorzenia nie mogą powodować u nich bólu lub dyskomfortu podczas wykonywanych ćwiczeń. Opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o wszystkich chorobach psa.
  3. Na zajęcia grupowe nie są przyjmowane psy agresywne do innych psów i ludzi. Takie psy zapraszam na zajęcia indywidualne. W przypadku powtarzających się agresywnych zachowań psa stwarzających zagrożenie dla innych uczestników, braku kontroli opiekuna nad czworonogiem i/lub nie stosowanie się do poleceń trenera, trener może podjąć decyzję o wykluczeniu takiej osoby z zajęć bez zwrotu pieniędzy.
  4. Pies podczas zajęć musi mieć obrożę i/lub szelki oraz smycz 1,5m-2m. W przypadku kursu dla rodzin duże, silne psy powinny mieć podczepioną drugą, dłuższą, lekką linkę kontrolną, którą będzie trzymał opiekun.
  5. Na zajęcia opiekunowie piesków zabierają ze sobą ulubione smaczki psa, dwie takie same zabawki, saszetkę lub nerkę, woreczki na psie kupy oraz miseczkę i wodę.
  6. Niedozwolone jest stosowanie narzędzi awersyjnych: kolczatka, obroża zaciskowa, behawioralna, obroża elektryczna oraz stosowanie przemocy wobec psów: bicie, szarpanie, krzyczenie, itp.
 6. Zasady zachowania:
  1. Podczas zajęć obowiązuje kultura osobista i szacunek do innych uczestników.
  2. Podczas zajęć nie korzystamy z telefonów komórkowych – będzie bardzo rygorystycznie przestrzeganie na grupach dla rodzin z dziećmi, aby dzieci nie zostały bez opieki opiekuna na kilkanaście minut z powodu rozmowy telefonicznej.
  3. Psy muszą być trzymane na smyczy lub lince kontrolnej.
  4. Psy nie podchodzą do siebie w trakcie zajęć, chyba że są to elementy komunikacji pod nadzorem trenera.
  5. Opiekunowie starają się zachować bezpieczne odstępy podczas wykonywania ćwiczeń, by nie utrudniać pracy innym uczestnikom.
 7. Odpowiedzialność:
 • Trener: Odpowiada za prowadzenie zajęć zgodnie z zakresem kursu. Udziela bieżących rad jak prawidłowo wykonać dane ćwiczenie, odpowiada na pytania uczestników. Odpowiada za przebieg zajęć. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie psów, jednak na bieżąco może ingerować w pracę uczestników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy z psami. Niestosowanie się do zaleceń trenera może skutkować wydaleniem z kursu.
 • Opiekunowie psów: Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich psów podczas zajęć i muszą ściśle przestrzegać poleceń trenera. Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie i szkody wyrządzone przez ich psy. Uczestnicy muszą przychodzić punktualnie na zajęcia.
 • Rodziny z dziećmi: Na kursach dla rodzin opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swojego dziecka. Opiekunowie stosują się do poleceń trenera przekazując je dziecku. W trakcie zajęć dzieci pozostają przy opiekunach obserwując ich, a następnie w ich asyście pracując ze swoimi psami. W trakcie zajęć dzieci zachowują się spokojnie – nie biegają, nie skaczą, nie krzyczą i nie piszczą. Dzieci nie podchodzą do obcych psów. Na pozostałe kursy dzieci mogą przychodzić w roli obserwatorów (wykluczona jest praca dzieci z psami na kursach nie przeznaczonych dla nich), pozostają pod pełną opieką rodziców, nie mogą się samowolnie oddalać i przeszkadzać w zajęciach.
 1. Zgłaszanie problemów: Wszelkie problemy i uwagi należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia na bieżąco.
 2. Fotografowanie i publikacja zdjęć: Organizator może fotografować uczestników kursu i ich psy oraz publikować zdjęcia na swojej stronie i w Social Mediach za zgodą uczestników. Fotografowanie lub nagrywanie zajęć przez uczestników bez zgody organizatora jest zabronione.
 3. Zmiany w regulaminie: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Postanowienia końcowe: Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze mediacji lub sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każdy kurs posiada dodatkowe szczegółowe wytyczne stanowiące doprecyzowanie niniejszego regulaminu.
 5. Zgoda na regulamin: Zapisując się na zajęcia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

Regulamin obowiązuje od 25.02.2024 – wersja 1.

Ogółem: 32, dzisiaj: 1